Cluekit d.o.o.,
Podbreznik 15,
8000 Novo mesto

The development of the Buzztik.com platform is co-financed by the Republic of Slovenia and the European Fund for Regional Development. Buzztik connects video content creators and companies who need video content to present their brand on social media, ads or a website. With the help of a database of different video creators, the company gets content quickly and easily. The purpose of Buzztik is that companies get video content quickly and easily, and creators get the opportunity to collaborate with different brands develop their creativity, and earn.
Amount of subsidy obtained: EUR 54,000

Razvoj platforme Buzztik.com sofinancirata Republika Slovenija in Evropski sklad za regionalni razvoj. Buzztik povezuje kreatorje video vsebin in podjetji, ki potrebujejo video vsebino za predstavitev na družbenih medijih, oglasih ali spletni strani. S pomočjo baze različnih video ustvarjalcev, podjetje pride do vsebine hitro in enostavno. Namen Buzztik-a je, da podjetja hitro in enostavno pridejo do video vsebine, ustvarjalci pa dobijo priložnost za sodelovanje z različlnimi blagovnimi znamkami in razvijajo svojo keativnost ter zaslužijo.
Višina pridobljene subvencije: 54.000 EUR

Copyright 2022 By Cluekit. All Rights Reserved.